สถานที่ตั้ง

 

 

 เดอะ เดวา เกาะช้าง ตั้งอยู่หาดคลองพร้าวทางทิศตะวันตกของเกาะช้าง และห่างจากท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากเพียง 14 กิโลเมตร

ท่านยังสามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางรถยนต์โดยมีระยะทางจากกรุงเทพฯประมาณ 330 กิโลเมตร และโดยเครื่องบินประมาณ 60 นาที

หมายเหตุ: เรือเฟอร์รี่ข้ามฟากเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 18.30 น. 

 

 

Credit Card Privileges

Promotions

Search our offer directory for exclusive Dewa Koh Change hotel offers, deals, and vacation packages. Book online today and save.

SEE MORE

E-newsletter subscription

OUR SISTER RESORTS


Ramayana Resort and Spa

AWA Resort

Thedewakohchang.com
© 2016 Thedewakohchang.com All Rights Reserved.

Top